Zarządzenie Nr 32/2017 z dnia 18.10.2017r.

 

Zarządzenie Nr 32/2017 z dnia 18 października 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do realizacji innowacji społecznej w ramach projektu grantowego ,,Przepis na wielkopolską innowację społeczną- usługi opiekuńcze dla osób zależnych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społeczne go