Zarządzenie Nr 3/2017 z dnia 11.01.2017r.

 

Zarządzenie Nr 3/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.  w sprawie wprowadzenia do stosowania gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych

Załącznik  - Gminny plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojengo i sytuacji kryzysowych