Zarządzenie Nr 31/2017 z dnia 10.10.2017r.

 

Zarządzenie Nr 31/2017 z dnia 10 października 2017 r.  w sprawie ustalenia Procedur postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zagórów

Załącznik - Procedury postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych