Zarządzenie Nr 29/2017 z dnia 06.10.2017r.

 

Zarządzenie Nr 29/2017 z dnia 6 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym