Zarządzenie Nr 27/2017 z dnia 20.09.2017r.

 

Zarządzenie Nr 27/2017 z dnia 20 września 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie od roku szkolnego 2017/2018 w formie elektronicznej