Zarządzenie Nr 26/2017 z dnia 20.09.2017r.

 

Zarządzenie Nr 26/2017 z dnia 20 września w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym