Zarządzenie Nr 23/2017 z dnia 04.09.2017r.

 

Zarządzenie Nr 23/2017 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie powołania  Komisji  Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans  na stopień nauczyciela mianowanego