Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 03.01.2017r.

 

Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Zagórowie do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie jednorazowego świadczenia oraz wydawania  w tych sprawach decyzji