Zarządzenie Nr 20A/2017 z dnia 24.08.2017r

 

Zarządzenie Nr 20A/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru ofert w przatargu nieograniczonym