Zarządzenie Nr 20/2017 z dnia 17.08.2017r.

 

Zarządzenie Nr 20/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym