Zarządzenie Nr 19/2017 z dnia 10.08.2017r.

 

Zarządzenie Nr 19/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2017 roku i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 rok

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2017 roku

Załącznik nr 2 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 217 roku

Tabela 1

Tabela 2

Tabela 3

Tabela 4

Tabela 5

Tabela 6

Tabela 7 

Tabela 8

Tabela 9