Zarządzenie Nr 17/2017 z dnia 04.08.2017r.

 

Zarządzenie Nr 17/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania  Komisji  Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się  o awans  na stopień nauczyciela mianowanego