Zarządzenie Nr 16/2017 z dnia 21.07.2017r.

 

Zarządzenie Nr 16/2017 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym