Zarządzenie Nr 14A/2017 z dnia 03.07.2017r.

 

Zarządzenie Nr 14A/2017 z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym