Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 03.01.2017r.

 

Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Anielewo