Zarządzenie Nr 11/2017 z dnia 14.03.2017r.

 

Zarządzenie Nr 11/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2016 rok

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2016 rok

Załącznik nr 2 - Informacja o stanie mienia komunalnego za 2016 rok

Tabela 1

Tabela 2

Tabela 3

Tabela 4

Tabela 5

Tabela 6

Tabela 7