Zarządzenie Nr 10/2017 z dnia 15.02.2017r.

 

Zarządzenie Nr 10/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym