Zarządzenie nr 6a/2014 z dnia 01.04.2014 r.

 

Zarządzenie Nr 6a/2014 z dnia 01.04.2014 r. w sprawie powołania gminnej komisji stypendialnej