Zarządzenie nr 5/2014 z dnia 17.03.2014 r.

 

Zarządzenie Nr 5/2014 z dnia 17.03.2014 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Gminy Zagórów