Zarządzenie nr 4/2014 z dnia 17.03.2014 r.

 

Zarządzenie Nr 4/2014 z dnia 17.03.2014 r. w sprawie przebiegu wykonania  budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2013 rok

Załącznik Nr 1- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów  za 2013 r.

Tabela 1

Tabela 2

Tabela 3

Tabela 4

Tabela 5

Tabela 6

Tabela 7

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2013 r.