Zarządzenie Nr 35/2014 z dnia 14.11.2014 r.

 

Zarządzenie nr 35/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminego Ośrodka Kultury w Zagórowie