Zarządzenie Nr 32/2014 z dnia 12.11.2014 r.

 

Zarządzenie Nr 32/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2014 - 2032

Objaśnienia przyjętych wartości

Załącznik nr 1 - projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2015 - 2032