Zarządzenie Nr 31/2014 z dnia 06.10.2014 r.

 

Zarządzene Nr 31/2014 z dnia 6 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia Planu Operacyjnego Ochrony przed Powodzią dla Gminy Zagórów