Zarządzenie Nr 30/2014 z dnia 02.10.2014 r.

 

Zarządzenie Nr 30/2014 z dnia 2 października 2014 r. w sprawie utworzenia Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego i Gminnego Magazynu Zarzadzania Kryzysowego