Zarządzenie Nr 29/2014 z dnia 30.09.2014 r.

 

Zarządzenie Nr 29/2014 z dnia 30.09.2014 r. w sprawie dokonania przeglądu ankiet bezpeczeństwa osobowego oraz powołania Komisji celem dokonania przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne