Zarządzenie Nr 27/2014 z dnia 01.09.2014 r.

 

Zarządzenie Nr 27/2014 z dnia 01.09.2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej