Zarządzenie Nr 26/2014 z dnia 25.08.2014 r.

 

Zarządzenie Nr 26/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego