Zarządzenie Nr 24/2014 z dnia 19.08.2014 r.

 

Zarządzenie Nr 24/2014 z dnia 19.08.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych