Zarządzenie Nr 23/2014 z dnia 18.08.2014 r.

 

Zarządzenie Nr 23/2014 z dnia 18.08.2014 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Gminy Zagórów