Zarządzenie Nr 22/2014 z dnia 31.07.2014 r.

 

Zarządzenie Nr 22/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30.000 Euro w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

Załącznik Nr 1 - Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych o Wartości Szacunkowej Nierzekraczającej Równowartości Kwoty 30.00 Euro w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

 

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik nr 5