Zarządzenie Nr 2/2014 z dnia 06.02.2014 r.

 

Zarządznie Nr 2/2014 z dnia 06.02.2014 r. w sprawie podziału środków na wsparcie realizacji zadań o charakterze publicznym na 2014 rok