Zarządzenie Nr 20/2014 z dnia 29.07.2014 r.

 

Zarządzenie Nr 20/2014 z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2014 roku i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok

Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 2 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2014 roku

Tabela 1

Tabela 2

Tabela 3

Tabela 4

Tabela 5

Tabela 6

Tabela 7

Tabela 8