Zarządzenie Nr 19/2014 z dnia 22.07.2014 r.

 

Zarządzenie Nr 19/2014 z dnia 22.07.2014 r. w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego