Zarządzenie Nr 16/2014 z dnia 18.06.2014 r.

 

Zarządzenie Nr 16/2014 z dnia 18.06.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przeatrgach nieograniczonych