Zarządzenie Nr 15/2014 z dnia 09.06.2014 r.

 

Zarządzenie Nr 15/2014 z dnia 09.06.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2.

Załącznik Nr 3