Zarządzenie nr 10/2014 z dnia 06.05.2014 r.

 

Zarządzenie Nr 10/2014 z dnia 06.05.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych