Zarządzenie Nr 4/2013 z dnia 01.04.2013 r.

 

Zarządzenie Nr 4/2013 z dnia 01.03.2013 r. w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2012 r.

Załącznik Nr 1 - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r.

Załącznik Nr 2 - informacja o stanie mienia komunalnego za 2012 r.

Tabela 1

Tabela 2

Tabela 3

Tabela 4

Tabela 5

Tabela 6

Tabela 7