Zarządzenie Nr 35/2012 z dnia 15.11.2012 r.

 

Zarządzenie Nr 35/2012 z dnia 15.11.2012 r. zmieniające składo osobowy Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych