Zarządzenie Nr 34/2012 z dnia 09.11.2012 r.

 

Zarządzenie Nr 34/2012 z dnia 09.11.2012 r. w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta na 2013 r.