Zarządzenie Nr 19/2012 z dnia 09.07.2012 r.

 

Zarządzenie Nr 19/2012 z dnia 09 lipca 2012 r. w sprawiepowołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert  w przetargach nieograniczonych