Zarządzenie Nr 18/2012 z dnia 09.07.2012 r.

 

 

Zarządzenie Nr 18/2012 z dnia 09.07.2012 r. w sprawie przegladu urządzeń na placach zabaw i boiskach sportowych na terenie Gminy Zagórów