Programy realizacji zadań publicznych

2019

 

Uchwała Nr XXXIII/279/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok