Programy realizacji zadań publicznych

2018

 

Uchwała Nr XXIV/213/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok