Programy realizacji zadań publicznych

2017

 

Uchwała Nr XVI/134/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok