Programy realizacji zadań publicznych

2016

 

Uchwała Nr VII/66/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalnosć pożytku publicznego na 2016 rok