Programy realizacji zadań publicznych

2015

 

Uchwała Nr XXVIII/291/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Zagórów  z organizacjami pozarządwymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na 2015 rok