Programy realizacji zadań publicznych

2013

 

Uchwała Nr  XIV/162/2012 z dnia 23.11.2012 r. w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok