"Zagórowski Piknik Historyczny"

 

Informacja o ofercie realizacji zadania publicznego - wyświetl

Załącznik - Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia "SZANSA"w Zagórowie pod nazwą "Zagórowski piknik historyczny" 

 

Ogłoszenie o rostrzygnięciu oferty na realizację zadania publicznego pn. "Zagórowski piknik historyczny"