"Zagórowski Piknik Historyczny"

 

Informacja o ofercie realizacji zadania publicznego - wyświetl

Załącznik - Oferta rezalizacji zadania publicznego Stowarzyszenia "SZANSA" w Zagórowie pod nazwą: "Zagórowski Piknik Historyczny"

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przedmiotowej oferty na realizację zadania publicznego pod nazwą: „ 3. Zagórowski Piknik Historyczny”

Odstąpienie Stowarzyszenia "SZANSA" w Zagórowie od umowy