Letni wypoczynek dzieci i młodziezy pn. Półkolonie w Oratorium

 

Informacja o ofercie realizacji zadania publicznego z dn. 13.06.2018 r.  pn. Letni wypoczynek dzieci i młodziezy "Półkolonie w Oratorium"

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu oferty realiaacji zadania publicznego pn. Letni wypoczynek dzieci i młodziezy "Półkolonie w Oratorium"